Program

1. Inzulín – základný pilier v liečbe diabetu už 100 rokov (16:00 – 17:15)

Predsedajúci: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
 • Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – Inzulín – už 100 rokov základný pilier v liečbe diabetu (16:00 – 16:30)
 • MUDr. Barbora Zoboková – Kazuistika z reálnej praxe (16:30 – 16:40)
 • MUDr. Margaréta Smatanová – Kazuistika z reálnej praxe (16:40 – 16:50)
 • MUDr. Jana Horváth-Berčíková – Kazuistika z reálnej praxe (16:50 – 17:00)
 • Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin., prednášajúci a účastníci sympózia – panelová diskusia (17:00 – 17:15)

2. Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – krása jednoduchosti a výhoda účinnosti (17:45 - 19:00)

Predsedajúci: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
 • Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. – Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu – krása jednoduchosti a výhoda účinnosti (17:45 – 18:10)
 • Mgr. MUDr. Andrea Mokošová, MBA, MHA. – Kazuistika z reálnej praxe (18:10 – 18:20)
 • MUDr. Jana Džuponová – Kazuistika z reálnej praxe (18:20 – 18:30)
 • MUDr. Silvia Dókušová, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (18:30 – 18:40)
 • Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – panelová diskusia (18:40 – 19:00)

1. Familiárna hypercholesterolémia – dedičstvo skrytej hrozby (9:00 – 10:00)

Predsedajúci: doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
 • Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. – Familiárna hypercholesterolémia – dedičstvo skrytej hrozby (9:00 – 9:20)
 • MUDr. Ingrid Bugáňová – Kazuistika z reálnej praxe (9:20 – 9:30)
 • MUDr. Anastázia Šucová – Kazuistika z reálnej praxe (9:30 – 9:40)
 • MUDr. Peter Novodvorský, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (9:40 – 9:50)
 • Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (9:50 – 10:00)

2. Začarované kruhy v liečbe diabetu 2. typu (10:00 – 11:10)

Predsedajúci: doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
 • Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. – Chronické ochorenie obličiek pacientov s diabetom (10:00 – 10:15)
 • Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. – Špecifiká liečby diabetikov vo vyššom veku (10:15 – 10:30)
 • MUDr. Lívia Tomášová – Kazuistika z reálnej praxe (10:30 – 10:40)
 • MUDr. Klára Jakubíková – Kazuistika z reálnej praxe (10:40 – 10:50)
 • MUDr. Miriam Avramovová – Kazuistika z reálnej praxe (10:50 – 11:00)
 • Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (11:00 – 11:10)

3. Ovplyvnia moderné technológie voľbu bazálneho inzulínu? (11:30 – 12:30)

Predsedajúci: doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
 • Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA – Ovplyvnia moderné technológie voľbu bazálneho inzulínu? (11:30 – 11:50)
 • MUDr. Martina Merčiaková, MBA – Kazuistika z reálnej praxe (11:50 – 12:00)
 • MUDr. Eva Žákovičová – Kazuistika z reálnej praxe (12:00 – 12:10)
 • MUDr. Miroslav Paľko – Kazuistika z reálnej praxe (12:10 – 12:20)
 • Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., prednášajúci a účastníci sympózia – diskusia (12:20 – 12:30)