Program

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (Praha):

Druhá generácia bazálnych inzulínových analógov a jej postavenie v liečbe diabetes mellitus. (16:00 – 16:30)

 • MUDr. Klára Jakubíková (Banská Bystrica) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (16:30 – 16:45)
 • MUDr. Barbora Zoboková (Malacky) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (16:45 – 17:00)
 • Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. (Košice) - panelová diskusia (17:00 – 17:30)

PRESTÁVKA

17:30 – 18:00

Doc. MUDr. Emil Martinka (Ľubochňa):

Fixná kombinácia – jednoduchý a účinný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby. (18:00 – 18:30)

 • MUDr. Dalibor Šošovec (Rožňava) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (18:30 – 18:45)
 • Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. (Košice) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (18:45 – 19:00)
 • Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin (Martin) - panelová diskusia (19:00 – 19:30)

VEČERA

19:30 – 23:30

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. (Bratislava):

Nové odporúčania ESC/EAS pre liečbu dyslipidémií. (9:00 – 9:20)

Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. (Košice):

Manažment pacientov s diabetom a dyslipidémiou. (9:20 – 9:40)

 • MUDr. Ingrid Bugáňová (Žilina) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (9:40 – 9:55)
 • MUDr. Jana Džuponová (Prievidza) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (9:55 – 10:10)
 • Doc. MUDr. Katarína Rašlová, PhD. (Bratislava) - panelová diskusia (10:10 – 10:30)

PRESTÁVKA

10:30 – 11:00

MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP (Trenčín):

Hypoglykémia – najzávažnejšia akútna komplikácia diabetu. (11:00 – 11:15)

 • MUDr. Ingrid Jurkovičová, PhD. (Bratislava) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (11:15 – 11:25)
 • MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA (Trnava) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (11:25 – 11:35)
 • MUDr. Margaréta Smatanová (Nové Zámky) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (11:35 – 11:45)
 • MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP (Trenčín) - panelová diskusia (11:45 – 12:00)

MUDr. Jaroslav Fábry (Bratislava):

Renálne postihnutie a vyšší vek - typický pacient v diabetologickej ambulancii. (12:00 – 12:15)

 • MUDr. Zuzana Jančúchová (Žilina) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (12:15 – 12:25)
 • MUDr. Alena Gabrišová (Trenčín) - kazuistika z reálnej klinickej praxe (12:25 – 12:35)
 • MUDr. Jaroslav Fábry (Bratislava) - panelová diskusia (12:35 – 13:00)

OBED A UKONČENIE PODUJATIA

13:00 – 14:00