Jarný Diabetologický seminár 2021

11. – 12. júna 2021, Residence Hotel & Club, Donovaly

Sanofi

Miesto konania

Residence Hotel & Club, Donovaly

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Residence Hotel & Club, Donovaly (11. – 12. 6. 2021)

Organizačné informácie

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

  • Inzulín – už 100 rokov základný pilier v liečbe diabetu
  • Fixná kombinácia inzulínu a GLP-1 agonistu - krása jednoduchosti a výhoda účinnosti
  • Familiárna hypercholesterolémia – dedičstvo skrytej hrozby
  • Začarované kruhy v liečbe diabetu 2. typu
  • Ovplyvnia moderné technológie voľbu bazálneho inzulínu?
  • Sociálno – právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti