Jarný diabetologický seminár
Od klinických štúdií do reálnej praxe

19. – 20. júna 2020, Hotel Salamandra, Hodruša Hámre

Sanofi

Miesto konania

Hotel Salamandra, Hodruša Hámre

Doprava

Spôsob dopravy je možné riešiť individuálne a je potrebné ju zvoliť v registračnom fomulári.

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Hoteli Salamandra, Hodruša Hámre (19. – 20. 6. 2020)

Organizačné informácie

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

Odborný program Jarného diabetologického semináru zahŕňa: 6 prednášok od domácich aj zahraničných autorov, 12 kazuistík z reálnej klinickej praxe, 5 panelových diskusií na aktuálne témy z praktickej diabetológie. Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa výnimočného podujatia obsahom, formou a neopakovateľnou atmosférou. Kapacita je obmedzená, preto sa zaregistrujte ešte dnes na: www.jarnydiaseminar.sk.