Registrácia

Boli ste označený za robota. Skúste znova.

Kontaktné údaje

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

Výber služieb

Ubytovanie 11. – 12. 6. 2021

Pole je povinné

Poznámka k ubytovaniu:


Stravovanie

Poznámka ku strave:


Nepeňažné plnenie

Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia). Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie a prípadnú dopravu bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Upozornenie

Na základe aktuálne platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR s účinnosťou prosíme počas seminára o dodržiavanie nasledovných opatrení:

  • vstup možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami
  • účasť na seminári je možná len s platným negatívnym testom PCR/antigénovým testom nie starším ako 12 hodín alebo potvrdením o očkovaní
  • zákaz podávania rúk
Ďakujeme!

Pole je povinné