Registrácia

Boli ste označený za robota. Skúste znova.

Kontaktné údaje

Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné

Výber služieb

Typ účasti

Pole je povinné

Ubytovanie 19. – 20. júna 2020

Pole je povinné

Poznámka k ubytovaniu:


Stravovanie

Poznámka ku strave:


Doprava

Pole je povinné

Poznámka k doprave:

Pole je povinné

Nepeňažné plnenie

Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výškadane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia). - Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie a prípadnú do pravu bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Pole je povinné