Informácie

Informácie

Určené pre:

diabetológov

Odborný garant podujatia:

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Organizátor podujatia:

EDUprofiPHARM, s. r. o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava V
tel.: 02/ 38 115 312
e-mail: jarnydiaseminar@edupp.sk
www.eduprofipharm.sk

Organizačné informácie

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Kredity

Pasívna účasť Aktívna účasť
Piatok 19. 6. 2020 3 kredity Autor prednášky 5 kreditov
Sobota 20. 6. 2020 4 kredity Autor prednášky 10 kreditov

Registrácia

pre potvrdenie účasti je potrebné sa registrovať online na www.jarnydiaseminar.sk Účasť na podujatí je možno stornovať do 15. 6. 2020 zaslaním tejto informácie na mailovú adresu: jarnydiaseminar@edupp.sk.

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Hoteli Salamandra, Hodruša Hámre (19. – 20. 6. 2020).

Jednolôžková izba s raňajkami 109 €
Dvojlôžková izba s raňajkami 119 €

Vstup do wellness je vyňatý z ceny za ubytovanie.

Doprava

Spôsob dopravy je možné riešiť individuálne a je potrebné ju zvoliť v registračnom fomulári.

Možnosti parkovania

Možnosť parkovania v rámci areálu hotela

Nepeňažné plnenie

Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výškadane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia). - Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie a prípadnú do pravu bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Registráciu je možné zrušiť do 15. 6. 2020.